Dịch vụ tablet

SỬA CHỮA TABLET

THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG, MÀN HÌNH, VỎ IPAD ( Hỗ trợ tháo ráp từ A-Z )

Thay mặt kính cảm ứng iPad

Thay mặt kính cảm ứng iPad 1:………………………………………….. 400.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 2:………………………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 3:………………………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 4:………………………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 1:…………………………………….. 900.000đ

Thay mặt kính iPad Air 2:………………………………………………….. 1.000.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 2:…………………………………….. 1.800.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1:……………………………………. 550.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2:……………………………………. 650.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3:……………………………………. 750.000đ

Thay màn hình iPad (LCD)

Thay màn hình iPad 1:………………………………………………………. 700.000đ

Thay màn hình iPad 2:……………………………………………………. 1.100.000đ

Thay màn hình iPad 3:……………………………………………………. 1.100.000đ

Thay màn hình iPad 4:……………………………………………………. 1.200.000đ

Thay màn hình iPad Air 1:………………………………………………. 1.500.000đ

Thay màn hình iPad Air 2 (màn hình nguyên bộ):……………….. 5.500.000đ

Thay màn hình iPad Mini 1:…………………………………………….. 1.000.000đ

Thay màn hình iPad Mini 2:…………………………………………….. 1.200.000đ

Thay màn hình iPad Mini 3:…………………………………………….. 1.300.000đ

Thay màn hình iPad Pro 9.7:…………………………………………….. 3.000.000đ

Thay màn hình iPad Pro 12.9:……………………………………………. 9.000.000đ

THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG, MÀN HÌNH, VỎ SAMSUNG ( Hỗ trợ tháo ráp từ A-Z )

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab:

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 2 P3100:……………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 3 (T111-T310-T311):…………………. 600.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 2 T210/T211/Tab 37.0:……………… 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 4 T531(10.1):………………………….. 900.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P7500 :…………………………………. 950.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P7510 :…………………………………. 850.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P5100 :…………………………………. 700.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P5200/5210 :………………………….. 700.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Galaxy Tab Pro 8.4 T320 ……………………………….. 750,000 

Thay mặt kính cảm ứng Galaxy Note 8.0 N5100/N5110 …………………………. 750,000 

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab S T705 (8.4 inch) (trắng, xám) :………. 900.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab S T805 :…………………………………….. 1.200.000đ

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *