Dịch vụ tablet

SỬA CHỮA TABLET

THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG, MÀN HÌNH, VỎ IPAD ( Hỗ trợ tháo ráp từ A-Z )

Thay mặt kính cảm ứng iPad

Thay mặt kính cảm ứng iPad 1:………………………………………….. 400.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 2:………………………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 3:………………………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad 4:………………………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 1:…………………………………….. 900.000đ

Thay mặt kính iPad Air 2:………………………………………………….. 1.000.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 2:…………………………………….. 1.800.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1:……………………………………. 550.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2:……………………………………. 650.000đ

Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3:……………………………………. 750.000đ

Thay màn hình iPad (LCD)

Thay màn hình iPad 1:………………………………………………………. 700.000đ

Thay màn hình iPad 2:……………………………………………………. 1.100.000đ

Thay màn hình iPad 3:……………………………………………………. 1.100.000đ

Thay màn hình iPad 4:……………………………………………………. 1.200.000đ

Thay màn hình iPad Air 1:………………………………………………. 1.500.000đ

Thay màn hình iPad Air 2 (màn hình nguyên bộ):……………….. 5.500.000đ

Thay màn hình iPad Mini 1:…………………………………………….. 1.000.000đ

Thay màn hình iPad Mini 2:…………………………………………….. 1.200.000đ

Thay màn hình iPad Mini 3:…………………………………………….. 1.300.000đ

Thay màn hình iPad Pro 9.7:…………………………………………….. 3.000.000đ

Thay màn hình iPad Pro 12.9:……………………………………………. 9.000.000đ

THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG, MÀN HÌNH, VỎ SAMSUNG ( Hỗ trợ tháo ráp từ A-Z )

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Tab:

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 2 P3100:……………………………….. 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 3 (T111-T310-T311):…………………. 600.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 2 T210/T211/Tab 37.0:……………… 500.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab 4 T531(10.1):………………………….. 900.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P7500 :…………………………………. 950.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P7510 :…………………………………. 850.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P5100 :…………………………………. 700.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab P5200/5210 :………………………….. 700.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Galaxy Tab Pro 8.4 T320 ……………………………….. 750,000 

Thay mặt kính cảm ứng Galaxy Note 8.0 N5100/N5110 …………………………. 750,000 

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab S T705 (8.4 inch) (trắng, xám) :………. 900.000đ

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab S T805 :…………………………………….. 1.200.000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *